World Of Azerbaijan

World of Azerbaijan - Kadim ve daima genç duran Odlar Yurdu Azerbaycan’ın tarihini ve modern gününü anlatan tek dergisidir. Dergimizin temel amacı yabancı okurları bağımsız Azerbaycan’ın her sahasında elde ettikleri başarıları konusunda objektif ve kapsamlı bilgilendirmektir. Yurtdışında yaşayan yurttaşlarımız da ilgi odağımızdadır. Dergimizin aracılığında onlar milli liderimiz, ulu Haydar Aliyev’in belirlediği gelişim yollarında ilerleyen tarihi vatanları hakkında bir sıra pozitif ve ilgili çekici bilgiler edinebilmektedirler. Kimler ve neler hakkında yazarız? İlkönce, ebetteki can kardeşlerimiz Azerbaycanlı insanlarımız hakkında!...Tarihimiz ve eşsiz olan zengin medeniyetimizden, günlük yaşantımızdan ve beklentilerimizden, geçen ve gelenlerden yazarız… Dergimiz sayesinde Azerbaycan’ın ismini dünyaya duyuranlar, siyasetçiler ve sanatçılar, bilim adamları ve sporcular, hemşeriler ilgili birçok fikir ve bilgileri elde edebilme fırsatına sahipsiniz. Geçmiş çağların insanlardan bahseder, çağdaşları konaklarız, aralarında Nizami Gencevi ve Hacı Zeynelabidin Tağıyev, Gara Garaev ve Mikail Müşvik, Ferhat Badalbeyli ve Maksut İbrahimbekov olabilir… Her bir milliyetin umudu olan genç nesil de sayfalarımızın vazgeçilmezleridir. Yeni başlayanlar ve şimdiden uluslararası alanda isim yapanlar, bir sözle çağdaş Azerbaycan’ın imacını yükseltenler ve adını şereflendirenler dikkatimizdedir. Hızla yenilenen dünya bizim toplumumuzu da değişme uğratmaktadır. Karmaşık dünya dâhilinde önemli olan kendine has bir yer tutmak, kendini ifade etmek ve doğru anlatabilmektir. Bu bakımdan yayımlarımızda jeopolitik ve ekonomik konulara, ülkemizin savunması ve güvenlik arz eden mevzulara, önemli tasarım ve kalkınma projelerle bağlı temalara yer vermekteyiz. Azerbaycan’dan söz açılanda onun şahane ve farklı doğasını yan geçmek doğru olmaz. Hayran kaldığımız Eski Hazar denizinin dalgalarından, gururlandığımız Kafkas’ın dağlarından, esrarengiz Lenkeran’ın subtropikal seyranından dünyaya söz etmemek imkânsızdır! World of Azerbaijan dergisi Türkiye’de İngilizce, Türkçe ve Rusça dillerinde olmak üzere en yüksek poligrafi yönetimleriyle, çağdaş dergi yayıncılığın yeni teknolojileriyle yayınlanmaktadır. Azerbaycan’ın kültür ve dayanışma toplumu derginin kurucusu ve yayıncısıdır. İlk sayısı 2004 yılı Mart ayında gün ışığına çıkmış ve bu tarihten itibaren dergi dünyanın dört bir yanında yayılmaktadır. Bakü’de yayınlarımızın alıcıları arasında devlet kuruluşları ve bakanlıklar, Azerbaycan’da akredite edilen yabancı elçilikler ve BM, AGİT gibi Uluslararası Teşkilatlar, büyük ekonomik şirketler ve bankalar, çeşitli sosyal misyonlar bulunmaktadır. World of Azerbaijan dergisi okuduğunuzda ülkemizin şehir ve yüksekliklerini kapsayan gözeliklerini seyredeceksiniz, zaman ve mekânda gerçek ve sanal bir seyahat yapabileceksiniz. World of Azerbaijan dergisini açın ve ebedi bizimle kalın!

World Of Azerbaijan

World of Azerbaijan – единственный в Азербайджане журнал, рассказывающий об истории, сегодняшнем дне и будущем древней и вечно молодой Страны огней. Основная задача нашего издания – донести до зарубежных читателей объективную и всеобъемлющую информацию о достижениях независимого Азербайджана практически во всех сферах жизни. Особое внимание мы уделяем проживающим за рубежом соотечественникам. Они имеют возможность почерпнуть из номеров журнала немало интересного и позитивного, происходящего на исторической родине, современный вектор развития которой был задан нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. О чем и о ком мы пишем? В первую очередь - конечно, о нас, азербайджанцах. О нашей истории, самобытной и богатой культуре, о повседневной жизни, заботах и чаяниях, свершениях былого и днях нынешних. Здесь вы можете узнать о соотечественниках, прославивших Азербайджан, о политиках и деятелях культуры, ученых и спортсменах. Мы рассказываем о людях ушедших эпох и приглашаем в гости современников: это могут быть Низами Гянджеви и Зейналабдин Тагиев, Кара Караев и Микаил Мушфиг, Фархад Бадалбейли и Максуд Ибрагимбеков… Будущее каждой нации – ее молодое поколение – непременный обитатель наших страниц. Начинающие и уже заявившие о себе на международной арене – словом все те, кто формирует достойный имидж современного Азербайджана. Стремительно меняющийся мир преображает и наше общество. И так важно найти свое место в этом сложном мире, рассказать и заявить о себе. И потому немало места в издании мы отдаем темам геополитики и экономики, укрепления обороноспособности и безопасности страны, развития и разработки важнейших проектов. Говоря об Азербайджане, невозможно не коснуться его изумительной и разнообразной природы. Как можно не восхищаться волнами древнего Хазара, горами Кавказа, субтропиками Лянкярана и не поведать об этом всему миру! World of Azerbaijan издается в Турции на английском, турецком и русском языках на высочайшем полиграфическом уровне с использованием ноу-хау в области журнальных изданий. Учредителем и издателем журнала является Азербайджанское общество культуры и солидарности. Первый номер увидел свет в марте 2004 года, и с тех пор журнал широко распространяется по всему миру, а в Баку среди адресатов нашего издания - государственные органы власти, министерства, аккредитованные в Азербайджане посольства, такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, крупные экономические структуры, банки, различные гуманитарные миссии. Читая журнал World of Azerbaijan, вы совершите воистину виртуальное путешествие во времени и пространстве, по городам и весям нашей республики. Откройте для себя World of Azerbaijan, и вы останетесь с нами навсегда!